774 409 909

Odborná příprava pěstounů a osvojitelů

Příprava budoucích osvojitelů, pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu se uskutečňuje na základě uzavřené Smlouvy o provedení přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, osob vhodných vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu a dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu, kterou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřela TRIADA – Poradenské centrum, z. ú. a Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 číslo smlouvy objednatele: 049048/17/OSV  dne 15. 12. 2017

Příprava je určena účastníkům z evidence Magistrátu města Brna, Městských úřadů Blansko, Boskovice, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo, Židlochovice.

Programové zaměření vychází z celkové koncepce a filozofie organizace v oblasti péče o děti, které jsou umístěné v náhradní rodinné péči, jednotlivá témata na sebe logicky navazují a vytvářejí tak smysluplný organický celek s využitím zážitkových technik a interaktivních metod skupinové práce. Obsah, témata a techniky jsou průběžně rozvíjeny, reagují na aktuální situaci v oblasti péče o ohrožené děti a měnící se společenský pohled na tato témata.
Součástí programu je také příprava dětí žijících v rodině účastníků, v rozmezí 3 – 18 let. Skladba přípravy v rozsahu 5 hodin je přizpůsobena věku dětí, zpravidla se vytváří skupina dětí předškolního a mladšího školního věku a skupina dospívajících. Reakce dětí jsou pozitivní, v mnoha případech příprava otevírá téma přijetí dítěte do rodiny pro další sdílení a komunikaci v rodině a v okolí.

Stabilní a vysoce kvalifikovaný lektorský tým je složen z odborníků, kteří jsou v každodenním kontaktu s dětmi, pěstouny a osvojiteli, jsou tedy schopni předávat teoretické poznatky a vhodně je propojovat s praxí. Osobní zkušenost s pěstounstvím a osvojením dítěte formou reflexe těch, kteří už dítě svěřené mají, je důležitou součástí přípravy, kterou účastníci vysoce oceňují. 

Lektorský tým příprav v roce 2020

  • Mgr. Eva Pávková
  • PhDr. Eva Rotreklová
  • MUDr. Ivana Ryglová
  • Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D.
  • Mgr. Hana Jeřábková
  • Mgr. Gabriela Lockerová

Organizační zajištění příprav

  • Mgr. Viktor Janč.       

Skupiny organizují a sestavují odborní pracovníci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, účastní se společného vyhodnocení příprav.  

Mgr. hana Rubešová a Mgr. Jana Švábová 

odbor sociálních věcí-oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky
referentky náhradní rodinné péče a SPO
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
tel.: 541 652 221, 541 652 130
   Nahoru