TRIADA - Poradenské centrum

Jako nevládní a nezisková organizace, občanské sdružení, byla TRIADA-Poradenské centrum založena týmem odborníků v roce 2003.

Smyslem založení organizace bylo vytvořit profesionální instituci, která bude rozvíjet činnost v souladu s jejím posláním a vytčenými cíli:
  • Ochrana a podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména rodin s dětmi.
  • Podpora rodin s dětmi v tíživé sociální situaci zaměřená na ochranu práv a zájmů dítěte s cílem zabránit sociálnímu vyloučení nebo odstranit jeho příčiny a působit k opětovnému začlenění.
  • Rozvoj aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti systému péče o ohrožené děti, zejména činností koncepční, metodickou a vzdělávací.

TRIADA-Poradenské centrum, ústav

Ke dni 19. 11. 2015 v souvislosti s NOZ změnila TRIADA - Poradenské centrum právní subjektivitu. V této souvislosti došlo i ke změně názvu organizace.

TRIADA - Poradenské centrum, z.ú.

IČ, historie, poslání a činnost zůstávají beze změny.

Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

  • poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
  • odborná příprava na přijetí dítěte do osvojení nebo pěstounské péče
  • odborné doprovázení pěstounské péče

Poskytovatel sociálních služeb

  • sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi


Od roku 2004 - každoročně podzimní Celostátní seminář s mezinárodní účastí „Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů“