Odborná příprava na osvojení (adopci) dítěte

Odborná příprava na přijetí dítěte je nástroj podpory a pomoci budoucím osvojitelům k porozumění  situaci dětí, kteří potřebují najít novou adoptivní rodinu. Pro budoucí  adoptivní rodiče pak  možnost  seznámit se s rolí adoptivních rodičů, jejich specifiky a podmínkami  pro bezvýhradné přijetí osvojeného dítěte. Vytváří se zde také prostor pro navázání kontaktu s dalšími účastníky a možnosti sdílení vlastních zkušeností s dosud nenaplněným rodičovstvím a získání nových pohledů na  adopci dítěte. V odborné přípravě je možnost  získat odborné zázemí  a podporu  kvalifikovaných pracovníků  pro  období při rozhodování o přijetí konkrétního dítěte, proces seznamování a převzetí a při výchově a péči o dítě.  

Více informací...

Nahoru