Realizované projekty

2023

 • Podpora udržení a rozvoje vztahů dítěte s rodiči - podpořeno z rozpočtu Jihomoravského kraje
 • Doprovázení a odborné služby pro osvojitelské rodiny - dotace MPSV - program Rodina
 • Klub osvojitelů - podpora rodin s osvojeným dítětem - dotace z rozpočtu Statutárního města Brna
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

2022

2021

 • Program Náhradní rodinná péče
 • Program Rodina
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2021
  • Projekt Jedno dítě, dvě rodiny – podpora principů sdíleného rodičovství v NRP (financován z prostředků dotačního programu Rodina MPSV ČR)
  • „Projekt Doprovázení a odborné služby pro osvojitelské rodiny (financován z prostředků dotačního programu Rodina MPSV ČR a z rozpočtu Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje – Projekt Klub osvojitelů)“
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • XXI. celostátní seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů
  • My Backpack

2020

 • Program Náhradní rodinná péče
 • Program Rodina
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2020
  • Projekt Jedno dítě, dvě rodiny – podpora principů sdíleného rodičovství v NRP (financován z prostředků dotačního programu Rodina MPSV ČR)
  • Projekt Podpora rodinných vztahů a vazeb dětí mimo péči rodičů (financován z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem)
  • „Projekt Doprovázení a odborné služby pro osvojitelské rodiny (financován z prostředků dotačního programu Rodina MPSV ČR)“
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • XX. celostátní seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů Jihomoravského kraje
  • My Backpack

 2019

 • Program Náhradní rodinná péče
 • Program Rodina
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2019
  • Projekt Jedno dítě, dvě rodiny – podpora principů sdíleného rodičovství v NRP (financován z prostředků dotačního programu Rodina MPSV ČR)
  • Projekt Podpora rodinných vztahů a vazeb dětí mimo péči rodičů (financován z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem)
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • XIX. celostátní seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů Jihomoravského kraje
  • My Backpack

2018

 • Program Náhradní rodinná péče
 • Program Rodina
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2018
  • Projekt Podpora návratu dětí umístěných v PPPD zpět do rodiny (financován z prostředků dotačního programu Rodina MPSV ČR)
  • Projekt Podpora rodinných vztahů a vazeb dětí mimo péči rodičů (financován z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem)
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • XVIII. celostátní seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů Jihomoravského kraje
  • My Backpack

2017

 • Program Náhradní rodinná péče
 • Program Rodina
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2017
  • Projekt Podpora návratu dětí umístěných v PPPD zpět do rodiny (financován z prostředků dotačního programu Rodina MPSV ČR)
  • Projekt Podpora rodinných vztahů a vazeb dětí mimo péči rodičů (financován z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem)
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • XVII. celostátní seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů Jihomoravského kraje
  • My Backpack

2016

 • Program Náhradní rodinná péče
 • Program Rodina
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2016
  • Projekt Zvyšování rodičovských kompetencí a vytváření stabilního vztahového prostředí v rodinách ve specifické situaci - Stabilní rodinné prostředí po návratu dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobu k rodičům
  • Projekt Podpora rodinných vztahů a vazeb dětí mimo péči rodičů (financován z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem)
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • XVI. celostátní seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů Jihomoravského kraje
  • My Backpack

2015

 • Program Náhradní rodinná péče
 • Program Rodina
 • Program Kontakt
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2015
  • Projekt Rodinní sociální asistenti pomáhají ohroženým rodinám (podpořen z Nadace Terezy Maxové dětem)
  • Projekt Vztahy dítěte po rozchodu rodičů (podpořen z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV)
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • XV. celostátní seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů Jihomoravského kraje
  • My Backpack

2014

 • Občanská poradna
 • Program Kontakt
 • Program Rodina - Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2014
  • Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00056 (financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ)
  • Projekt Právo do praxe, praxe do práva – partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0146) (v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • XIV. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
  • My Backpack

2013

 • Občanská poradna
 • Program Kontakt
 • Program Rodina - Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2013
  • Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00056 (financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ)
  • Projekt CHILDHOOD LINKS – francouzská inovativní metoda zaměřená na zachování rodinných vazeb dětí umístěných mimo rodičovskou péči.
  • Projekt Podpora udržování rodičovských vztahů a vazeb s dítětem po rozchodu rodičů (financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR)
  • Projekt Odborná podpora a doprovázení dětí separovaných od rodičů (financován z prostředků Nadace Terezy Maxové)
  • Projekt Právo do praxe, praxe do práva – partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0146) (v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
  • Projekt Podaná ruka (ve spolupráci sAOP a PMS ČR)
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • XIII. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů Olomouckého a Zlínského kraje (ve spolupráci se STROP o. s. Zlín)

2012

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2012
  • Projekt CHILDHOOD LINKS – francouzská inovativní metoda zaměřená na zachování rodinných vazeb dětí umístěných mimo rodičovskou péči.
  • Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00056 (financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ)
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • XII. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče (Brno, říjen 2012)
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů Olomouckého a Zlínského kraje (ve spolupráci se STROP o. s. Zlín, březen - prosinec 2012)


2011

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2011
  • Projekt Podpora a rozvoj pěstounské péče v Olomouckém kraji (leden – prosinec 2011)
  • Projekt CHILDHOOD LINKS – francouzská inovativní metoda zaměřená na zachování rodinných vazeb dětí umístěných mimo rodičovskou péči (říjen – prosinec 2011)
  • Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji (financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ)
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • Vzdělávací program Rodinný sociální asistent – akreditace MPSV, kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, (Brno, říjen-prosinec 2011)
  • XI. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče (Brno, říjen 2011)
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů Olomouckého a Zlínského kraje (ve spolupráci se STROP o. s. Zlín, březen - prosinec 2011)

 

2010

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2010
  • Podpora a rozvoj pěstounské péče v Olomouckém kraji (září – prosinec 2010)
  • Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji (financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ)
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • Vzdělávací program Metody a techniky sociální práce v náhradní rodinné péči, (Brno, červen-listopad 2010)
  • Vzdělávací program pro lektory odborné přípravy – „Odborná příprava pěstounů a osvojitelů“ (Praha, listopad-prosinec 2010)
  • X. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče (Brno, říjen 2010)
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů (ve spolupráci se STROP o. s. Zlín, březen - prosinec 2010)

 

2009

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2009
 • Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji (financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ)
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • Vzdělávací program Metody sociální práce v náhradní rodinné péči, (Brno, březen-květen 2009)
  • IX. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče (Brno, září - říjen 2009)
  • Odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny (ve spolupráci se STROP o. s. Zlín, březen - prosinec 2009)

 

2008

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2008
  • Rodiný sociální asistent, říjen 2007 – březen 2008
  • Činnost veřejné správy v odborné přípravě pěstounů a osvojitelů - metody a techniky práce, březen – květen 2008
  • Metody sociální práce v náhradní rodinné péči, srpen 2008
  • Odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny (ve spolupráci s organizací STROP, o. s. Zlín), březen – listopad 2008
  • VIII. Celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče, říjen 2008
 

2007

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2007
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • VII. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče, akreditovaný program průběžného vzdělávání pracovníků veřejné správy akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR, Brno, 10. -11. října 2007
  • Rodinný sociální asistent, akreditovaný vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách Ministerstvem práce a sociálních věcí, 150 hodin, zahájení v říjnu 2007
  • Odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny
  • Vzdělávání pěstounů
  • Sociální práce v náhradní rodinné péči
 • DALŠÍ AKTIVITY:
  • V r. 2007 byla navázána spolupráce s partnerskou organizací v Chorvatsku - Obiteljski centar Split na projektu Rozvoj sociálních služeb ve Splitsko - dalmatském regionu. V prosinci 2007 byla na Městském úřadu města Splitu prezentována činnost o. s. TRIADA pracovníkům veřejné správy města i celého regionu a dohodnut další postup při realizaci.

 

2006

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2006
  • Celorepublikový monitoring dodržování lidských práv v pracovně-právních vztazích (ve spolupráci s Asociací občanských poraden)
  • Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku (ve spolupráci s Asociací občanských poraden)
  • Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů (ve spolupráci s Asociací občanských poraden a Probační a mediační službou ČR)
  • Kvalita v občanském poradenství (ve spolupráci s Asociací občanských poraden)
  • Rodinný sociální asistent - Globální grant (financováno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR)
  • Pomozte dětem - Služby rodinné sociální asistence (financováno ze sbírkového projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize)
  • VI. Celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče - Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí v praxi

 

2005

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2005
  • Poradenství, vzdělávání a supervize v náhradní rodinné péči, (2004-2005) podpořeno Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků NIF
  • Rodinný sociální asistent (2005-2006), Globální grant, NROS
  • Semináře pro pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí "Sociální práce v náhradní rodinné péči" (06/2005. 11/2005)
  • V. celostátní seminář NRP "Aktuální otázky náhradní rodinné péče", Brno, 10/2005
  • Arteterapie pro rodiče s dětmi (2005), letní tábor pro rodiče s dětmi s prvky arteteterapie (7/2005)

2004

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny
 • Náhradní rodinná péče
 • Arteterapeutický klub
 • IV. celostátní seminář NRP "Aktuální otázky náhradní rodinné péče", Brno
Nahoru