Komu jsou služby určeny

asistovaná24

Rodičům nebo širší rodině dětí umístěných v některé z forem pěstounské péče nebo v dětských domovech, zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc, dětských centrech apod., kteří by přivítali pomoc a podporu při udržení vztahových vazeb se svými dětmi.

S rodiči spolupracujeme v rámci dvou projektů:
Jedno dítě, dvě rodiny – podpora principů sdílného rodičovství v NRP – podpora je určena všem rodičům, jejichž dítě je umístěno v pěstounské péči nebo pěstounské péči na přechodnou dobu kterou doprovází TRIADA – Poradenské centrum. Rodiče prostřednictvím kontaktů, které má k dispozici, oslovuje ke spolupráci sám klíčový pracovník. Případně nás mohou rodiče sami kontaktovat a to osobně, telefonicky nebo emailem.

Podpora vztahů a vazeb dětí mimo péči rodičů – podpora je určena rodičům, jejichž dítě je umístěno v ústavní péči, případně některé z forem náhradní rodinné péče. Rodiče se na nás mohou obracet prostřednictvím svého OSPOD.

Rodiče se na nás mohou obrátit, ať už je umístění dítěte situace nová nebo ji prožívají dlouhodobě.

 • Pomůžeme porozumět vzniklé situaci
 • Poskytujeme základní orientaci v systému SPOD
 • Informujeme o právech a povinnostech jednotlivých aktérů
 • Hovoříme o potřebách dítěte
 • Poskytujeme psychickou podporu rodičům
 • Usnadníme vstup do interakce s OSPOD a pečujícími osobami
 • Nabízíme podporu kontaktů rodičů s dětmi umístěnými mimo jejich péči , tak aby v jejich rámci docházelo k udržení a prohloubení rodinných vztahů a vazeb
  • Příprava na společně strávený čas a následná reflexe
  • Doprovázení kontaktů, podpora v obtížných situacích
  • Přímá podpora ve formě proplácení jízdného, vstupenek, ubytování, fotografií

Nahoru