Jak se stát pěstounem

Pokud jste se rozhodli stát pěstounem, např. máte již odrostlé vaše děti a stále ještě máte kapacitu pomoci jiným dětem, které potřebují individuální přístup, pak vám TRIADA-Poradenské centrum, z.ú. může poskytnout informace nejen o procesu zprostředkování pěstounské péče, ale také nabídnout doprovázení v průběhu péče o svěřené dítě.

Proces zprostředkování náhradní rodinné péče probíhá v několika fázích:

  1. Zájemce podá žádost o zprostředkování pěstounské péče obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
  2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností shromáždí podklady pro zprostředkování a založí spisovou dokumentaci o zájemci, kterou později postoupí se svým stanoviskem krajskému úřadu.
  3. Krajský úřad zajistí zájemcům psychologické vyšetření, posouzení žádosti posudkovým lékařem a účast na odborné přípravě k přijetí dítěte do rodiny, včetně vyhodnocení.
  4. Na základě poznatků z předchozího odborného posouzení krajský úřad zařadí zájemce do své evidence pro účely zprostředkování pěstounské péče.
  5. Krajský úřad vede také evidenci dětí, pro které se hledá nová náhradní rodina, výběr rodiny pro konkrétní dítě závisí na potřebách tohoto dítěte a schopnosti zájemců tyto potřeby naplnit.
  6. Vybraní zájemci jsou krajským úřadem podrobně seznámeni s dokumentací dítěte a následně je jim zprostředkováván osobní kontakt s dítětem do konečného převzetí do péče.

Více o zprostředkování v odkazu na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: Proces zprostředkování

Nahoru