CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ

XXIV. celostátní seminář "Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů"       BRNO, 25. - 26. 9. 2024,

Odborná akce a akreditované vzdělávací programy pro pracovníky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb, dětských center, ZDVOP,
dětských domovů, pečující osoby a zaujaté profesionály z řad lékařů, učitelů, právníků a dalších pomáhajících profesí.

středa 25. 9.
10,00 – 18,00               Změny v oblasti SPOD, novelizace právních předpisů 
                                     Účast přislíbila vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
                                     a vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče JUDr. Zuzana Zárasová.

                                      Akreditované skupinové vzdělávací programy:
                                                          Rodinné vztahy a vazby dítěte v péči prarodičů a příbuzných - Mgr. Eva Pávková
                                                          Principy terapeutického rodičovství v náhradní rodinné péči - Mgr. Danka Pukancová
                                                          Vztahy a potřeby dítěte v pěstounské péči na přechodnou dobu 
                                                          a mezioborová spolupráce - PhDr. Eva Rotreklová, Věra Bechyňová, DiS.                                   

19,00 – 22,00               Diskusní a společenský večer              Galerie Klášter, Josefská 1

čtvrtek 26. 9.
8,30 - 15,00                  Právní blok   odborný garant a moderátor Mgr. Petr Sedlák, Ph.D.
                                                           Dítě mimo rodinu – soudní a správní praxe - Mgr. František Dolíhal, Mgr. Petr Sedlák, PhD., Mgr. Eva Pávková, 
                                                           Právo dítěte znát své kořeny v praxi ÚMPOD Mgr. Alice Trávníková, Mgr. Michaela Trávníčková
                                                           Právo dítěte v PP/PPPD na kontakty s rodiči z pohledu KVOP, Mgr. Klára Ille, Mgr. Tereza Kulhanová

Místo konání: Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73, Brno
Každý účastník získá osvědčení o účasti 16 hodin, z toho 12 hodin s akreditací MPSV.

Program bude postupně upřesňován a aktualizován.

PŘIHLÁŠKA
 

XXIII. celostátní seminář "Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů" 2023 v termínu 20. - 21. září

Od roku 2001 se pravidelně koná v podzimním termínu a stal se významnou odbornou akcí, jejíž program je zaměřen na oblast sociální práce v systému péče o ohrožené děti. Rozvíjí koncepční otázky a přináší podněty a náměty k zavádění nových přístupů a metod do praxe.

Téma roku 2023:
Novelizace zákona o sociálně právní ochraně dětí – aktuální stav legislativního procesu v září 2023, výklad změn, připravenost systému na zavádění změn do praxe
přednášející pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová - ředitelka odb. rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV
JUDr. Zuzana Zárasová - vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče MPSV
Nová právní úprava ochrany dětí a podpory rodin
PhDr. Miloslav Macela poradce ministra a gestor přípravy nové právní úpravy

Právní blok v rozšířeném formátu 8 výukových hodin akreditovaného vzdělávacího programu „Aktuální otázky rodinného práva v praxi sociálně právní ochrany dětí s hvězdnou lektorskou účastí Mgr. Petr Sedlák, Ph.D., JUDr. Markéta Kačerová Nováková, Mgr. Klára Ille, Mgr. Alice Trávníková, Mgr. Eva Pávková, PhDr. Eva Rotreklová

Workshopy a vzdělávací programy akreditované MPSV - inovativní metody a prohlubování měkkých dovedností odborníků SPOD.

Celkem 16 výukových hodin, z toho až 14 akreditovaných MPSV.

Informace ZDE Přihláška ZDE

 

Nahoru